• Αρχική
  • Προστασία & διακόσμηση
  • Durostick
  • Decofin

DECOFIN AQUA

Ακρυλικό Ματ Βερνίκι Νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

DECOFIN AQUAΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, διάφανο, Ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Διακοσμεί και προστατεύει κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες δημιουργημένες με χρώμα, πατητή τσιμεντοκονία, ή με διακοσμητικό στόκο, όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK.
Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων και επιτρέπει το καθάρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, στεγνώνει γρήγορα και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία όπως τα κοινά βερνίκια νερού. Άοσμο, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. Υδατοδιαλυτό προϊόν φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν(κατηγορία Α/θ: Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού, Τύπος Υ): 140 gr/lt (2010).

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 75 gr/ltΠ.Ο.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Tο Ματ Βερνίκι Νερού DECOFIN AQUA, προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία ή στόκους τεχνοτροπίας.
«Αγκαλιάζει» τις καλλιτεχνικές δημιουργίες με ένα διάφανο, ανθεκτικό φιλμ και εξασφαλίζει τη διατήρηση της αριστοτεχνικής τους εικόνας, για πολλά χρόνια.

ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία επιφάνειας: 
Το DECOFIN AQUA, εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη. Οι διακοσμημένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμογή του βερνικιού, γι’ αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2 ημέρες μετά από τη δημιουργία τους. Σε συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλα πάχη στρώσεων, όπως για παράδειγμα επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντοκονία, stucco κ.ά., οι χρόνοι εφαρμογής του βερνικιού επιμηκύνονται έως και τις 4 ημέρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt / 12 - 13 m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εφόσον διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του και φυλάσσεται σε στεγασμένους χώρους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η χρήση του Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου VISTA.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων 750 ml

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο