• Αρχική
  • Προστασία & διακόσμηση
  • Novamix
  • PLANOCOLOR AC

PLANOCOLOR AC

Λευκή συνδετική ρητίνη

PLANOCOLOR ACΠεριγραφή
Το PLANOCOLOR AC είναι λευκή συνδετική ρητίνη η οποία μόλις αναμιχθεί με έγχρωμες ψηφίδες όπως τα PLANOCOLOR GRANIT δημιουργεί ένα ευκολοδούλευτο πολτό που εφαρμόζεται εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και οροφές επιτρέποντας τη δημιουργία γρανιτοσοβά με απεριόριστες χρωματικές δυνατότητες επιλέγοντας μίγματα ή μονοχρωμίες του σχετικού χρωματολογίου PLANOCOLOR GRANIT ή ειδικών έτοιμων αναμίξεων ψηφίδων. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός του PLANOCOLOR AC μαζί με το PLANOCOLOR GRANIT δημιουργεί μια αδιάβροχη τελική επιφάνεια ιδανική για εφαρμογές απαιτήσεων όπως οι θερμοπροσόψεις και εξωτερικές προσόψεις. Το PLANOCOLOR AC είναι λευκό και γίνεται διαφανές όταν πολυμεριστεί και στεγνώσει.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOCOLOR AC αναμιγμένο με χρωματιστά αδρανή μπορεί να εφαρμοστεί σαν τελική διακοσμητική στρώση γρανιτοσοβά σε εφαρμογές όπως:
• Έγχρωμη διακοσμητική τελική στρώση σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε κατοικίες, τράπεζες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, παραδοσιακούς οικισμούς.
• Τελική στρώση θερμοπρόσοψης πάνω από το οπλισμένο στρώμα της κόλλας θερμομονωτικών πλαισίων NOVABOND PS FLEX.
• Αδιάβροχος διακοσμητικός γρανιτοσοβάς σε οικίες και επαγγελματικά κτίρια σε περιοχές με έντονα διαβρωτικό περιβάλλον.
• Διακοσμητικό επίχρισμα σε μπάνια, WC (όχι όμως σε μόνιμη επαφή με το νερό).

Κατανάλωση
Ανάλογα με την εφαρμογή και την κοκκομετρία των χρησιμοποιούμενων ψηφίδων όπως επίσης και την εμπειρία του εφαρμοστή.

Καθαρισμός
Εργαλεία, ρούχα και επιφάνειες καθαρίζονται όσο το μίγμα του PLANOCOLOR AC είναι ακόμη νωπό. Όταν σκληρύνει ο καθαρισμός γίνεται πλέον μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το PLANOCOLOR AC παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σφραγισμένη σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Το προϊόν μπορεί να μείνει αποθηκευμένο ακόμη και μετά την ανάμιξη του με τις ψηφίδες PLANOCOLOR GRANIT σε δοχείο ερμητικά κλειστό.

Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 5Kg.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο